Komenda Rejonowa Straży Pożarnych Warszawa-Praga Północ

W latach 1950-1975 na terenie Warszawy istniała jednolita struktura ochrony przeciwpożarowej (komenda miejska, której podlegały oddziały taktyczne ZSP z terenu wszystkich dzielnic).

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego oraz w myśl postanowień zarządzenia z 1976 roku na terenie miasta powstało 7 komend rejonowych (dzielnicowych). Jedną z nich była KRSP Warszawa Praga-Północ, chroniąca za pośrednictwem podległych jej jednostek taktycznych północną część prawobrzeżnej Warszawy.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 8 jednostek zawodowej straży

  • ZSP Oddział I
  • ZSP Oddział V
  • ZSP Oddział X
  • ZSP Oddział XI
  • ZSP Oddział XV
  • ZZSP Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie
  • ZZSP Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" w Warszawie
  • ZZSP PKP Warszawa Praga


I Oddział ZSP Warszawa- Żerań
V Oddział ZSP Warszawa-Praga Północ
X Oddział ZSP Warszawa-Henryków
XI Oddział ZSP Warszawa-Port Praski
XV Oddział ZSP Warszawa-Zacisze
ZZSP TZF "Polfa" Warszawa
ZZSP PKP Warszawa-Praga
ZZSP FSO Warszawa