Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Krośnie Odrzańskim

W latach 1950-1975 w Krośnie Odrzańskim funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Zielonej Górze. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Krośnie Odrzańskim.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Krosno Odrzańskie
  • ZZSP Zakładów Płyt Pilśniowych w Krośnie Odrzańskim


ZSP Krosno Odrzańskie
ZZSP ZPP Krosno Odrzańskie