Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Szprotawie

W latach 1950-1975 w Szprotawie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Zielonej Górze. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Szprotawie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y

  • ZSP Szprotawa


ZSP Szprotawa