Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Szprotawie

W latach 1950-1975 w Szprotawie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Zielonej Górze. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Szprotawie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży

  • ZSP Szprotawa


ZSP Szprotawa