Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Świebodzinie

W latach 1950-1975 w Świebodzinie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Zielonej Górze. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Świebodzinie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży

  • ZSP Świebodzin


ZSP Świebodzin