Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Wolsztynie

W latach 1950-1975 w Wolsztynie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Poznaniu. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku miasto w??czono do województwa zielonogórskiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Wolsztynie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?y 2 jednostki zawodowe stra?y

  • ZSP Wolsztyn
  • ZZSP PKP Zb?szynek


ZSP Wolsztyn
ZZSP PKP Zb?szynek