Komenda Rejonowa Straży Pożarnych Warszawa-Ochota

W latach 1950-1975 na terenie Warszawy istniała jednolita struktura ochrony przeciwpożarowej (komenda miejska, której podlegały oddziały taktyczne ZSP z terenu wszystkich dzielnic).

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego oraz w myśl postanowień zarządzenia z 1976 roku na terenie miasta powstało 7 komend rejonowych (dzielnicowych). Jedną z nich była KRSP Warszawa Ochota, chroniąca za pośrednictwem podległych jej jednostek taktycznych południowo-zachodnią część lewobrzeżnej Warszawy.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 5 jednostek zawodowej straży

  • ZSP Oddział II
  • ZSP Oddział XXIV Ursus
  • ZZSP Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Warszawa-Okęcie
  • LSP Centralnego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie
  • ZZSP Zakładów Mechanicznych "Ursus" w Ursusie


II Oddział ZSP Warszawa-Ochota
XXIV Oddział ZSP Warszawa-Ursus
LSP CPL Warszawa-Okęcie
ZZSP WSK PZL Warszawa-Okęcie
ZZSP ZM "Ursus" w Ursusie