Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Zielonej Górze

W latach 1950-1975 w Zielonej Górze funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Zielonej Górze. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Zielonej Górze.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Zielona Góra
  • ZZSP Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego "Zastal" w Zielonej Górze


ZSP Zielona Góra
ZZSP "Zastal" Zielona Góra