Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Żaganiu

W latach 1950-1975 w Żaganiu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Zielonej Górze. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Żaganiu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Żagań
  • ZZSP Zakładu Gospodarki Produktami Naftowymi "CPN" w Żaganiu
  • ZZSP PKP Żagań


ZSP Żagań
ZZSP PKP ZGPN "CPN" Żagań
ZZSP PKP Żagań