Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w ?arach

W latach 1950-1975 w ?arach funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Zielonej Górze. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w ?arach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?y 2 jednostki zawodowe stra?y

  • ZSP ?ary
  • ZZSP Zak?adów Przemys?u Bawe?nianego w ?arach


ZSP ?ary