Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Żarach

W latach 1950-1975 w Żarach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Zielonej Górze. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Żarach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Żary
  • ZZSP Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Żarach


ZSP Żary