Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kłobucku

W latach 1950-1975 w Kłobucku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach. W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa częstochowskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Kłobucku. Jej siedziba została zlokalizowana przy ulicy Częstochowskiej 45.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowej straży

  • ZSP Kłobuck

Kryptonim radiowy Rejonowego Stanowiska Kierowania w Kłobucku: KACPER


ZSP Kłobuck
OSP z terenu KRSP Kłobuck