Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Koniecpolu

W latach 1950-1975 Koniecpol znajdował się w województwie kieleckim.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa częstochowskiego. Jednocześnie powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Koniecpolu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Koniecpol (od 1985 roku)
  • ZZSP Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych w Koniecpolu


ZSP Koniecpol
ZZSP KZPP Koniecpol