Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Lublińcu

W latach 1950-1975 w Lublińcu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa częstochowskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Lublińcu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Lubliniec
  • ZZSP Śląskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Lentex" w Lublińcu
  • ZZSP Zakładu Gospodarki Produktami Naftowymi "CPN" w Boronowie


ZSP Lubliniec
ZZSP SZPL "Lentex" w Lublińcu
ZZSP ZGPN "CPN" Boronów