Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Myszkowie

W latach 1950-1975 w Myszkowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa częstochowskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Myszkowie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Myszków
  • ZZSP Myszkowskich Zakładów Papierniczych w Myszkowie
  • ZZSP Myszkowskich Zakładów Metalurgicznych "Mystal" w Myszkowie


ZSP Myszków
ZZSP MZM "Mystal" w Myszkowie
ZZSP MZP Myszków