Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Oleśnie

W latach 1950-1975 w Oleśnie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa częstochowskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Oleśnie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Olesno
  • ZZSP Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego "Polmo" w Praszce


ZSP Olesno
ZZSP ZPM "Polmo" Praszka