Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Gdańsku

W latach 1950-1975 w Gdańsku funkcjonowała Miejska Komenda Straży Pożarnych podległa Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej również w Gdańsku.

W 1975 roku wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju - liczbę województw zwiększono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zostały zastąpione nieformalnymi jednostkami podziału administracyjnego - rejonami. W Gdańsku powstała jedna z dziesięciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gdańskiego w nowych granicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 3 jednostki terenowej zawodowej straży pożarnej:

 • I Oddział ZSP Gdańsk
 • II Oddział ZSP Gdańsk
 • III Oddział ZSP Gdańsk

Duże nagromadzenie na terenie KRSP w Gdańsku zawodowych jednostek ochrony przeciwpożarowej pionu resortowego sprawiło, że komenda wojewódzka w celu bezproblemowej identyfikacji operacyjnej tych jednostek nadała im na wyłączność określone zakresy numeracji. Wszystkie ZZSP z terenu KRSP w Gdańsku otrzymały przedziały infiksów (środkowe ugrupowanie cyfr w numerze operacyjnym) w postaci wyróżników - 11,12 i 13).

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 8 jednostek zawodowej straży pionu resortowego:

 • Portowa Straż Pożarna (ZZSP) Portu Gdańsk
 • ZZSP Stoczni Gdańskiej im. Lenina
 • ZZSP Stoczni Północnej w Gdańsku
 • ZZSP Gdańskiej Stoczni Remontowej w Gdańsku
 • ZZSP Gdańskich Zakładów Rafineryjnych w Gdańsku
 • ZZSP Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego "Siarkopol" w Gdańsku
 • ZZSP Portu Lotniczego Gdańsk-Rębiechowo
 • ZZSP Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku


ZSP Gdańsk
ZZSP Rafineria Gdańsk
ZZSP Stocznia Północna Gdańsk
ZZSP Portu Lotniczego Gdańsk-Rębiechowo
ZZSP Port Gdańsk
ZZSP Stocznia Gdańska
ZZSP Gdańska Stocznia Remontowa
ZZSP "Siarkopol" Gdańsk
ZZSP ZNTK Gdańsk