Komenda Rejonowa Straży Pożarnych Warszawa-Mokotów

W latach 1950-1975 na terenie Warszawy istniała jednolita struktura ochrony przeciwpożarowej (komenda miejska, której podlegały oddziały taktyczne ZSP z terenu wszystkich dzielnic).

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego oraz w myśl postanowień zarządzenia z 1976 roku na terenie miasta powstało 7 komend rejonowych (dzielnicowych). Jedną z nich była KRSP Warszawa Mokotów, chroniąca za pośrednictwem podległych jej jednostek taktycznych południowo-wschodnią część lewobrzeżnej Warszawy.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Oddział III
  • ZSP Oddział IX
  • ZSP Oddział XIV
  • ZZSP Elektrociepłowni "Siekierki" w Warszawie


III Oddział ZSP Warszawa-Mokotów
IX Oddział ZSP Warszawa-Służewiec
XIV Oddział ZSP Warszawa-Wilanów
ZZSP EC "Siekierki"