Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Bydgoszczy

W latach 1950-1975 w Bydgoszczy funkcjonowała MKSP podległa Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej z siedzibą również w Bydgoszczy.

W 1975 roku wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju - liczbę województw zwiększono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zostały zastąpione nieformalnymi jednostkami podziału administracyjnego - rejonami. Bydgoszcz zachowała swoją stołeczność wojewódzką i stała się siedzibą jednej z dziesięciu komend rejonowych powołanych w województwie bydgoskim w nowych granicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 9 jednostek zawodowej straży

  • I Oddział ZSP Bydgoszcz-Śródmieście
  • II Oddział ZSP Bydgoszcz-Fordon
  • III Oddział ZSP Bydgoszcz-Glinki
  • ZZSP Zakładów Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy
  • ZZSP Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy
  • ZZSP PKP Bydgoszcz-Wschód
  • ZZSP Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w Bydgoszczy
  • ZZSP Bydgoskich Zakładów Elektomechanicznych "Elektra" w Bydgoszczy
  • ZZSP Zjednoczonych Zakładów Rowerowych "Romet" w Bydgoszczy


I Oddział ZSP Bydgoszcz-Śródmieście
II Oddział ZSP Bydgoszcz-Fordon
III Oddział ZSP Bydgoszcz-Glinki
ZZSP ZNTK Bydgoszcz
ZZSP BZPG "Stomil" Bydgoszcz
ZZSP PKP Bydgoszcz
ZZSP ZCh "Zachem" Bydgoszcz