Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Będzinie

W latach 1950-1975 w Będzinie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Będzinie.

Na dzień 31.12.81 r. w rejonie będzińskim funkcjonowało 25 terenowych jednostek OSP (24 typu "S-1" oraz 1 typu "M-1") i 9 ZOSP (4 typu "ZS-1", 4 typu "ZM-1" oraz jedna typu "ZM-2").

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 3 jednostki zawodowe straży

  • I Oddział ZSP Będzin
  • II Oddział ZSP Będzin
  • ZZSP KWK "Czerwona Gwardia"


ZSP Będzin
ZZSP KWK "Czerwona Gwardia"
OSP z terenu KRSP Będzin