Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Bytomiu

W latach 1950-1975 w Bytomiu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Bytomiu.

Na dzień 31.12.81 r. w rejonie bytomskim funkcjonowało 5 terenowych jednostek OSP (4 typu "S-1" oraz 1 typu "S-2") i 11 ZOSP (6 typu "ZS-1", 4 typu "ZM-1" oraz 1 typu "ZM-2").

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 5 jednostek zawodowych straży

  • ZSP Bytom
  • ZSP Bytom - Oddział Radzionków
  • ZSP Piekary Śląskie
  • ZZSP Huta "Bobrek" w Bytomiu
  • ZZSP Huta "Zygmunt" w Bytomiu


ZSP Bytom
ZSP Bytom - Oddział Radzionków
ZZSP Huta "Bobrek" w Bytomiu
ZZSP Huta "Zygmunt" w Bytomiu
ZSP Piekary Śląskie