Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Chorzowie

W latach 1950-1975 w Chorzowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Chorzowie.

Na dzień 31.12.81 r. w rejonie chorzowskim funkcjonowało 5 jednostek ZOSP (4 typu "ZS-1" oraz 1 typu "ZM-2").

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 5 jednostek zawodowych straży

  • ZSP Chorzów
  • ZSP Świętochłowice
  • ZZSP Huty "Batory" w Chorzowie
  • ZZSP Zakładów Azotowych im. Pawła Findera w Chorzowie
  • ZZSP Zakładów Chemicznych "Hajduki" w Chorzowie


ZSP Chorzów
ZZSP Huty "Batory" w Chorzowie
ZZSP Zakłady Azotowe Chorzów
ZZSP ZCh "Hajduki" Chorzów
ZSP Świętochłowice