Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Dąbrowie Górniczej

W latach 1950-1975 w Dąbrowie Górniczej funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Dąbrowie Górniczej.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 4 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Dąbrowa Górnicza
  • ZZSP Huta Katowice
  • ZZSP Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej
  • ZZSP Zakładów Chemii Gospodarczej "Pollena-Strem" w Strzemieszycach
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie dąbrowskim funkcjonowało 13 terenowych jednostek OSP (8 typu "S-1", 2 typu "S-2" oraz 3 typu "M-1") i 9 ZOSP (2 typu "ZS-1", 1 typu "ZS-2", 3 typu "ZM-1" oraz 3 typu "ZM-2").


ZSP Dąbrowa Górnicza
ZZSP Huta Katowice
ZZSP Koksownia "Przyjaźń"
ZZSP Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena-Strem"