Komenda Rejonowa Straży Pożarnych Warszawa-Śródmieście

W latach 1950-1975 na terenie Warszawy istniała jednolita struktura ochrony przeciwpożarowej (komenda miejska, której podlegały oddziały taktyczne ZSP z terenu wszystkich dzielnic).

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego oraz w myśl postanowień zarządzenia z 1976 roku na terenie miasta powstało 7 komend rejonowych (dzielnicowych). Jedną z nich była KRSP Warszawa Śródmieście, chroniąca za pośrednictwem podległych jej jednostek taktycznych centralną część lewobrzeżnej Warszawy.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Oddział IV
  • ZZSP Zakładów Graficznych "Dom Słowa Polskiego" w Warszawie


IV Oddział ZSP Warszawa-Mirów
ZZSP ZG "Dom Słowa Polskiego" w Warszawie