Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Katowicach

W latach 1950-1975 w Katowicach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Katowicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 3 jednostki zawodowe straży

  • I Oddział ZSP Katowice
  • II Oddział ZSP Katowice - Ligota
  • ZZSP Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice"
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie katowickim funkcjonowało 5 terenowych jednostek OSP (4 typu "S-1" oraz 1 typu "M-1") i 29 ZOSP (9 typu "ZS-1" oraz 20 typu "ZM-1").


I Oddział ZSP Katowice
II Oddział ZSP Katowice
ZZSP HMN "Szopienice"