Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Mysłowicach

W latach 1950-1975 w Mysłowicach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Mysłowicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała wg. obecnego stanu wiedzy jedna jednostka zawodowa straży

  • ZSP Mysłowice
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie mysłowickim funkcjonowało 8 terenowych jednostek OSP (7 typu "S-1" oraz 1 typu "S-2") i 3 ZOSP (wszystkie typu "ZS-1").


ZSP Mysłowice