Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Olkuszu

W latach 1950-1975 w Olkuszu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Krakowie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Olkuszu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało pięć jednostek zawodowych straży:

  • ZSP Olkusz
  • ZZSP Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych w Olkuszu
  • ZZSP Kluczewskie Zakłady Papiernicze w Kluczach
  • ZZSP Kombinat Górniczo - Hutniczy "Bolesław" w Bukownie
  • ZZSP Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Wolbromiu
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie olkuskim funkcjonowało 75 terenowych jednostek OSP (40 typu "S-1", 6 typu "S-2", 23 typu "M-1" oraz 6 typu "M-2") i 10 ZOSP (2 typu "ZS-1", 6 typu "ZM-1" oraz 2 typu "ZM-2").


ZSP Olkusz
ZZSP OFNE Olkusz
ZZSP KZP Klucze
ZZSP KGH "Bolesław" Bukowno
ZZSP ZPG "Stomil" Wolbrom