Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Pszczynie

W latach 1950-1975 w Pszczynie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Pszczynie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 3 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Pszczyna
  • ZZSP Śląskich Zakładów Rafineryjnych w Czechowicach-Dziedzicach
  • ZZSP Kopalni Węgla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie pszczyńskim funkcjonowały 34 terenowe jednostki OSP (26 typu "S-1" oraz 8 typu "S-2") i 14 ZOSP (10 typu "ZS-1", 2 typu "ZM-1" oraz 2 typu "ZM-2").


ZSP Pszczyna
ZZSP ŚZRn Czechowice - Dziedzice
ZZSP KWK "Brzeszcze"