Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Raciborzu

W latach 1950-1975 w Raciborzu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Raciborzu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Racibórz
  • ZZSP Raciborskie Zakłady Elektrod Węglowych w Raciborzu
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie raciborskim funkcjonowało 47 terenowych jednostek OSP (31 typu "S-1", 7 typu "S-2", 5 typu "M-1" oraz 4 typu "M-2") i 13 ZOSP (3 typu "ZS-1", 5 typu "ZM-1" oraz 5 typu "ZM-2").


ZSP Racibórz
ZZSP ZEW Racibórz