Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Rudzie Śląskiej

W latach 1950-1975 w Rudzie Śląskiej funkcjonowała Miejska Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy miejskiej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Rudzie Śląskiej.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 4 jednostki zawodowe straży

  • I Oddział ZSP Ruda Śląska
  • II Oddział ZSP Ruda Śląska - Orzegów
  • ZZSP Huta "Pokój"
  • ZZSP KWK "Nowy Wirek"
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie Ruda Śląska funkcjonowały 3 terenowe jednostki OSP (wszystkie typu "S-2") i 5 ZOSP (1 typu "ZS-1" oraz 4 typu "ZM-1").


I Oddział ZSP Ruda Śląska
II Oddział ZSP Ruda Śląska - Orzegów
ZZSP Huta "Pokój"
ZZSP KWK "Nowy Wirek"