Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Rybniku

W latach 1950-1975 w Rybniku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Rybniku.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały wg. obecnego stanu wiedzy trzy jednostki zawodowe straży

  • ZSP Rybnik
  • ZZSP Fabryki Naczyń Emaliowanych "Silesia" w Rybniku
  • ZZSP Zakładów Tworzyw Sztucznych "Krywałd - ERG" w Knurowie
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie rybnickim funkcjonowały 43 terenowe jednostki OSP (33 typu "S-1", 4 typu "S-2" oraz 6 typu "M-1") i 16 ZOSP (9 typu "ZS-1", 3 typu "ZM-1" oraz 4 typu "ZM-2").


ZSP Rybnik
ZZSP FNE "Silesia" w Rybniku
ZZSP ZTS "Krywałd - Erg" Knurów