Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Siemianowicach Śląskich

W latach 1950-1975 w Siemianowicach Śląskich funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Siemianowicach Śląskich.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Siemianowice Śląskie
  • ZZSP Huta "Jedność" Siemianowice Śląskie

  • Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie siemianowickim funkcjonowały 4 terenowe jednostki OSP (wszystkie typu "S-1") i 5 ZOSP (Wszystkie typu "ZM-1").


ZSP Siemianowice Śląskie
ZZSP Huta "Jedność" Siemianowice Śląskie