Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Sosnowcu

W latach 1950-1975 w Sosnowcu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Sosnowcu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Sosnowiec
  • ZZSP KWK "Niwka - Modrzejów" w Sosnowcu
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie sosnowieckim funkcjonowały 2 terenowe jednostki OSP (wszystkie typu "S-1") i 10 ZOSP (4 typu "ZS-1", 2 typu "ZS-2" oraz 4 typu "ZM-2").


ZSP Sosnowiec
ZZSP KWK "Niwka - Modrzejów" w Sosnowcu