Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Obornikach

W latach 1950-1975 w Obornikach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Poznaniu. W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało ponownie włączone do województwa poznańskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Obornikach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Oborniki
  • ZZSP Okręgowego Przedsiębiorstwa Produktów Naftowych CPN w Rejowcu