Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Śremie

W latach 1950-1975 w Śremie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Poznaniu. W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało ponownie włączone do województwa poznańskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Śremie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Śrem
  • ZZSP Odlewnia Żeliwa w Śremie