Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Szamotułach

W latach 1950-1975 w Szamotułach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Poznaniu. W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało ponownie włączone do województwa poznańskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Szamotułach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowej straży:

  • ZSP Szamotuły