Komenda Rejonowa Straży Pożarnych Poznań-Grunwald

W latach 1950-1975 na terenie Poznania istniała jednolita struktura ochrony przeciwpożarowej (komenda miejska, której podlegały oddziały taktyczne ZSP z terenu wszystkich dzielnic). W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego oraz w myśl postanowień zarządzenia z 1976 roku na terenie miasta utworzono jedną dużą komendę rejonową, a od 1981r., wprowadzono podział na 4 komendy rejonowe w dzielnicach. Jedną z nich była KRSP Poznań-Grunwald, zlokalizowana przy ul. Grunwaldzkiej.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Oddział II
  • ZZSP PKP Poznań


II Oddział ZSP Poznań