Komenda Rejonowa Straży Pożarnych Poznań-Nowe Miasto

W latach 1950-1975 na terenie Poznania istniała jednolita struktura ochrony przeciwpożarowej (komenda miejska, której podlegały oddziały taktyczne ZSP z terenu wszystkich dzielnic). W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego oraz w myśl postanowień zarządzenia z 1976 roku na terenie miasta utworzono jedną dużą komendę rejonową, a od 1981r., wprowadzono podział na 4 komendy rejonowe w dzielnicach. Jedną z nich była KRSP Poznań-Nowe Miasto.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 7 jednostek zawodowych straży:

  • ZSP Oddział III
  • ZSP Krzesiny - ORT
  • ZZSP PKP Poznań-Franowo
  • ZZSP Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" w Poznaniu
  • ZZSP Zakładów Metalurgicznych "Pomet" w Poznaniu
  • ZZSP Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych "Stomil" w Bolechowie
  • ZZSP Fabryki Wyrobów Tłoczonych "Pressta" w Bolechowie


III Oddział ZSP Poznań
ZSP Krzesiny - ORT