Komenda Rejonowa Straży Pożarnych Poznań-Wilda

W latach 1950-1975 na terenie Poznania istniała jednolita struktura ochrony przeciwpożarowej (komenda miejska, której podlegały oddziały taktyczne ZSP z terenu wszystkich dzielnic). W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego oraz w myśl postanowień zarządzenia z 1976 roku na terenie miasta utworzono jedną dużą komendę rejonową, a od 1981r., wprowadzono podział na 4 komendy rejonowe w dzielnicach. Jedną z nich była KRSP Poznań-Wilda.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 4 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Oddział IV
  • ZSP Mosina
  • ZZSP Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu
  • ZZSP Zakładów Przemysłu Mechanicznego "H. Cegielski" w Poznaniu


IV Oddział ZSP Poznań
ZSP Mosina