Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Środzie Wielkopolskiej

W latach 1950-1975 w Środzie Wielkopolskiej funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Poznaniu. W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało ponownie włączone do województwa poznańskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Środzie Wielkopolskiej.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Środa Wielkopolska