Komenda Rejonowa Straży Pożarnych we Wrześni

W latach 1950-1975 w Wrześni funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Poznaniu. W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało ponownie włączone do województwa poznańskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych we Wrześni.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Września
  • ZZSP Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie