Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Żorach

W latach 1950-1975 w Żorach nie funkcjonowała Komenda Straży Pożarnych.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach.

Do 1988 roku rejon miasta operacyjnie podporządkowany był KRSP w Rybniku. W tym też roku powołano jednostkę ZSP, a rok później - 1 stycznia 1989 roku Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Żorach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała wg. obecnego stanu wiedzy jedna jednostka zawodowa straży

  • ZSP Żory


ZSP Żory