Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Tarnowskich Górach

W latach 1950-1975 w Tarnowskich Górach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Tarnowskich Górach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 4 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Tarnowskie Góry
  • ZZSP PKP Tarnowskie Góry
  • ZZSP Portu Lotniczego w Pyrzowicach
  • ZZSP Zakłady Tworzyw Sztucznych "Nitron-ERG" w Krupskim Młynie
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie tarnogórskim funkcjonowały 22 terenowe jednostki OSP (9 typu "S-1", 5 typu "S-2" oraz 8 typu "M-1") i 7 ZOSP (4 typu "ZS-1" oraz 3 typu "ZM-1").


ZSP Tarnowskie Góry
ZZSP ZTS "Nitron-ERG"
ZZSP PKP Tarnowskie Góry
ZZSP Port Lotniczy Pyrzowice