Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Tychach

W latach 1950-1975 w Tychach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Tychach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały wg. obecnego stanu wiedzy cztery jednostki zawodowe straży

  • I Oddział ZSP Tychy
  • II Oddział ZSP Tychy
  • ZZSP Fabryki Samochodów Małolitrażowych - Zakład nr 2 w Tychach
  • ZZSP Zakładów Tworzyw Sztucznych "ERG" w Bieruniu Starym
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie tyskim funkcjonowało 26 terenowych jednostek OSP (22 typu "S-1" oraz 4 typu "S-2" i 23 ZOSP (9 typu "ZS-1", 10 typu "ZM-1" oraz 4 typu "ZM-2").


ZSP Tychy
ZZSP FSM Tychy
ZZSP ZTS "ERG"