Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śląskim

W latach 1950-1975 w Wodzisławiu Śląskim funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śląskim.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała wg. obecnego stanu wiedzy jedna jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Wodzisław Śląski

Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie wodzisławskim funkcjonowało 41 terenowych jednostek OSP (25 typu "S-1", 4 typu "S-2" oraz 12 typu "M-1") i 6 ZOSP (5 typu "ZS-1" oraz 1 typu "ZM-1").


ZSP Wodzisław Śląski