Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Zabrzu

W latach 1950-1975 w Zabrzu funkcjonowała Miejska Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy Miejskiej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Zabrzu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały wg. obecnego stanu wiedzy dwie jednostki zawodowe straży

  • ZSP Zabrze
  • ZZSP Zakładów Koksowniczych Zabrze
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie zabrzańskim funkcjonowało 5 terenowych jednostek OSP (wszystkie typu "S-1") i 16 ZOSP (5 typu "ZS-1" oraz 11 typu "ZM-1").


ZSP Zabrze
ZZSP Zakładów Koksowniczych Zabrze