Komenda Rejonowa Straży Pożarnych Warszawa-Praga Południe

W latach 1950-1975 na terenie Warszawy istniała jednolita struktura ochrony przeciwpożarowej (komenda miejska, której podlegały oddziały taktyczne ZSP z terenu wszystkich dzielnic).

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego oraz w myśl postanowień zarządzenia z 1976 roku na terenie miasta powstało 7 komend rejonowych (dzielnicowych). Jedną z nich była KRSP Warszawa Praga-Południe, chroniąca za pośrednictwem podległych jej jednostek taktycznych południową część prawobrzeżnej Warszawy.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Oddział VIII
  • ZSP Oddział XII
  • ZSP Oddział XIII


VIII Oddział ZSP Warszawa-Praga Południe
XII Oddział ZSP Warszawa-Radość
XIII Oddział ZSP Warszawa-Rembertów