Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Radomsku

W latach 1950-1975 w Radomsku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Łodzi.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa piotrkowskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Radomsku.

Na terenie operacyjnym radomszczańskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży

  • ZSP Radomsko


ZSP Radomsko