Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Bełchatowie

W latach 1950-1975 w Bełchatowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Łodzi.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa piotrkowskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Bełchatowie.

Na terenie operacyjnym bełchatowskiej KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Bełchatów
  • ZZSP Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" w Bełchatowie
  • ZZSP Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w Bełchatowie


ZSP Bełchatów
ZZSP KWB Bełchatów