Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Opocznie

W latach 1950-1975 w Opocznie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Kielcach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa piotrkowskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Opocznie.

Na terenie operacyjnym opoczyńskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży

  • ZSP Opoczno