Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Tomaszowie Mazowieckim

W latach 1950-1975 w Tomaszowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Łodzi.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa piotrkowskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Tomaszowie Mazowieckim.

Na terenie operacyjnym tomaszowskiej KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Tomaszów Mazowiecki
  • ZZSP Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex-Wistom" w Tomaszowie Mazowieckim
  • ZZSP Zakładów Sprzętu Precyzyjnego "Predom" w Niewiadowie


ZSP Tomaszów Mazowiecki
ZZSP ZWCh "Chemitex - Wistom"
ZZSP "Predom" Niewiadów