Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Koluszkach

W latach 1950-1975 rejon Koluszek podlegał Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Brzezinach, podległej z kolei KWSP w Łodzi.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa piotrkowskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Koluszkach.

Na terenie operacyjnym opoczyńskiej KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Koluszki
  • ZZSP PKP Koluszki
  • ZZSP Zakładu Gospodarki Produktami Naftowymi CPN nr 12 w Koluszkach


ZSP Koluszki
ZZSP PKP Koluszki
ZZSP ZGPN CPN nr 12 Koluszki